Akcja PIT ! Rozliczenie roczne osób fizycznych

Nie musisz wychodzić z domu. Wystarczy, że wyślesz skan formularzy PIT-11 na adres mailowy naszego biura , a po kilku dniach dostaniesz plik PDF z gotowym PIT-em, który następnie trzeba tylko podpisać i zanieść do Urzędu Skarbowego.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Rozliczenia roczne drogą elektroniczną.

Oferujemy wypełnianie deklaracji rocznych bez konieczności fizycznego dostarczenia dokumentów.

Procedura wygląda następująco:

1. Klient wysyła faxem lub poprzez e-mail potrzebne dokumenty, takie jak np. otrzymany od pracodawcy PIT 11, PIT 8C, kopia rozliczenia rocznego za rok poprzedni, w przypadku przeniesienia ulg podatkowych oraz inne informacje o osiągniętych dochodach za poprzedni rok, a także podaje informacje uprawniające do różnego typu ulg, np. kwota wydatków na internet, informacja o liczbie małoletnich dzieci.
2. Pracownik Biura sprawdza dokumenty pod względem poprawności i kompletności, a w razie wykrycia jakichś nieprawidłowości lub braków kontaktuje się z Państwem poprzez e-mail.
3. Gdy dokumenty są prawidłowe i kompletne, Biuro sporządza rozliczenie.
4. Po sporządzeniu deklaracji, wysyłamy wiadomość do Klienta a po otrzymaniu wpłaty jest ona wysyłana do Klienta w formacie PDF.

Rozliczenie roczne osób prowadzących działalność gospodarczą
Dokumenty niezbędne do sporządzenia rozliczenia:
1. podsumowanie roczne z informacją o przychodach i kosztach dla każdej prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie ewidencji ryczałtu lub księgi przychodów i rozchodów
2. informacja o wpłaconych zaliczkach na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego do urzędu skarbowego,
3. informacja o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,
4. informacja o wielkości odliczanej straty.


Polityka Prywatności